Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
25 stycznia 2020


PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 25 stycznia

1971 – W Ołtarzewie rozpoczęło się Zebranie Prowincjalne (i trwało do 4 II).

Po sprawozdaniu ks. prowincjała Stanisława Martuszewskiego dyskutowano nad drugim projektem „Prawa Podstawowego”. Proponowane, przez ks. Romana Foryckiego, nowe ujęcie wielu tematów, postanowiono przesłać do odpowiedniej komisji przy Zarządzie Generalnym. Nowe „Prawo Podstawowe” dokonało zrównania w prawach i obowiązkach wszystkich wiecznych profesów, oczywiście poza kwestiami, które wypływały ze święceń kapłańskich. Podjęto decyzję utworzenia Instytutu Apostolskiego oraz otwarcia misji zagranicznych. W tej kapitule bracia brali już udział, ale jeszcze bez prawa do wyboru delegatów na Kapitułę Generalną, którą zwołano na 18 X 1971 (uchwalono na niej tekst „Prawa Podstawowego” i podano wskazówki do opracowania „Prawa Dodatkowego”, zwanego „Ustawami”).

Zebranie zajęło się duszpasterstwem współpracowników. Referat wprowadzający w to zagadnienie wygłosił ks. Stanisław Czapla. Ostatecznie uchwalono, że: należy: 1. zwiększyć liczbę duszpasterzy współpracowników, których pracą powinien kierować referent prowincjalny; 2. otworzyć ośrodek, gdzie duszpasterze współpracowników będą mogli zaopatrzyć się w materiały formacyjne; 3. opracować życiorys św. Wincentego Pallottiego; 4. wszystkie placówki pallotyńskie powinny prowadzić dni skupienia i spotkania ze współpracownikami.

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1850 – Wieczorem odbył się pogrzeb ks. Wincentego Pallottiego. Kazanie pogrzebowe wygłosił jezuita Antonio Angelini-Rota (†1892), profesor wymowy na Gregorianum, biorąc za podstawę słowa: „Czyż będziemy mogli znaleźć podobnego mu człowieka, który miałby tak jak on ducha Bożego?” (Rdz 41,38); zostało ono wydrukowane jako „Ellogium Vincentii Pallotti” (Roma 1851). Zwłoki złożono w krypcie pod posadzką, w lewej nawie kościoła. Stosowny napis głosił: „Tu spoczywa ciało Sługi Bożego Wincentego Pallottiego, kapłana rzymskiego, założyciela Zgromadzenia i Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Urodzony 21 kwietnia Roku Pańskiego 1795, przeżył 54 lata, 9 miesięcy i 1 dzień. Zmarł 22 stycznia Roku Pańskiego 1850. Ciało Jego zostało złożone w tym grobie 25 stycznia 1850, o szóstej godzinie nocy”.

1922 – Sporządzono akt kupna domu w Reszlu (Rössel). Już w 1921 ks. Hermann Skolaster z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej nabył od Kurii Warmińskiej konwikt biskupi, tzw. „Philippinum”. Niemieccy pallotyni przekształcili go w niższe seminarium duchowne. Pod naciskiem władz niemieckich prowincja musiała sprzedać ten dom ok. 1936. W Reszlu pozostały nadal w rękach pallotynów: gospodarstwo w pobliskim Klewnie (Klawsdorf) i konwikt (internat) św. Brunona w mieście.

1933* – Termometry w Ołtarzewie wskazywały na –26 stopni mrozu. Zamarzły rury kanalizacyjne.

1936 – Ks. rektor Ołtarzewa, Alfons Męcikowski, urządził zjazd zelatorów i abonentów czasopism pallotyńskich w Radomiu. Wygłosił tam też odpowiednie konferencje.

1939* – W nowym domu w Ołtarzewie rozpoczęły działać dzwonki elektryczne. Wyznaczono nawet oddzielny pokój dla dzwonnika, którym został kl. Jan Stefanowski.

1948* – Zespół „Caritas Academica” przeprowadził akcję w klinikach Akademii Lekarskiej w Gdańsku pod hasłem „Śmiech to zdrowie”.

1951* – W dniach 20 – 25 stycznia w Ołtarzewie obchodzono Tydzień bł. Pallottiego, podczas którego ks. prowincjał Stanisław Czapla wygłaszał codziennie słowo o Ruchu Apostolskim. Tydzień rozpoczęło triduum ku czci bł. Wincentego. 22 stycznia bp Zygmunt Choromański udzielił alumnom niższych święceń, a wieczorem odbyła się akademia ku czci Błogosławionego.

1952 – Ks. Ludwik Bajgrowicz został mianowany rektorem domu i administratorem parafii w Radomiu. Jego dziełem było wybudowanie plebanii przy ul. Wiejskiej 2 (do IX 1954). W 1957 został rektorem domu i kościoła w Szczecinie.

1971 – W szpitalu bydgoskim zmarła s. Sławomira Pieńkowska (ur. 1949 w Białostockiem, na terenie diecezji łomżyńskiej), pallotynka. W 1968 złożyła pierwszą profesję. Została pochowana na cmentarzu parafialnym w Sucharach.

1972 – W dniach 25-26 stycznia trwały w Ołtarzewie obrady Ośrodka Studiów Apostolskich. Przewodniczył im ks. prowincjał Stanisław Martuszewski. W sympozjum brali udział przedstawiciele różnych domów. Wspólnie debatowano nad zagadnieniem roli małych wspólnot w pracy duszpasterskiej.
– Zgodnie z wymaganiami Stolicy Apostolskiej alumni pierwszego roku zostali poddani badaniom psychologiczno-psychiatrycznym. Badania przeprowadziły siostry zmartwychwstanki z Warszawy.

1974* – Od 22 do 25 stycznia w Ołtarzewie trwał Tydzień Pallottiego, zorganizowany przez Instytut Apostolski działający przy Seminarium. Celem Tygodnia było pogłębienie wiedzy o życiu i dziele św. Wincentego Pallottiego. Uczestniczyli w nim członkowie Instytutu, zaproszeni przedstawiciele domów pallotyńskich, klerycy (w tym czasie nie było wykładów) oraz bracia i siostry. Wszyscy zbierali się każdego dnia w sali wykładowej nr 1, by wysłuchać referatów i uczestniczyć w dyskusji.

1977* – W Ołtarzewie, w dniach 24 – 25 stycznia, 15. księży wyświęconych w 1976 roku odbyło swoje spotkanie. Razem odprawili Mszę św. pod przewodnictwem ks. prowincjała Józefa Dąbrowskiego, z homilią ks. Czesława Parzyszka, odbyli spotkanie z ks. Prowincjałem pod hasłem: „Z moich doświadczeń kapłańskich”, spotkali się z ks. Janem Pałygą, który omówił główne kierunki działalności apostolskiej Prowincji.

1978 – Odbyło się spotkanie kleryków z panem Anatolem Kaszczukiem (+2005), który mówił o Kapłańskim Ruchu Maryjnym, powstałym we Włoszech w 1972. Kapłański Ruch Maryjny przestał istnieć w Polsce na początku 1984.

1979* – Po południu 40. kleryków uczestniczyło w kuligu, którego trasa biegła przez lasy, z Babic w kierunku Palmir.

1982* – W dniach 18-25 stycznia trwał Tydzień modlitw o jedność Kościoła. W tym czasie, 19 stycznia, alumni wzięli udział w nabożeństwie, w kościele Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie. Alumni wykonali Akatyst ku czci Najświętszej Marii Panny.

1990 – Ks. Jan Pałyga został dyrektorem Wydawnictwa Królowej Apostołów i był nim do podziału prowincji. Po tym fakcie dyrektorem został ks. Zygmunt Rutkowski. Wydawnictwo to nie posiadało własnej drukarni.

1993* – W Tygodniu modlitw o jedność chrześcijan (18-25 I), nabożeństwu ekumenicznemu w Ołtarzewie przewodniczył o. Walter, luteranin z Warszawy. On też skierował do kleryków Słowo Boże.

1997* – Tydzień modlitw o jedność chrześcijan w Ołtarzewie rozpoczął nabożeństwem 18 stycznia ks. Józef Pierzchalski, ojciec duchowny Seminarium. 21 stycznia wieczorem liturgię w rycie bizantyjsko-ukraińskim sprawowali Ojcowie Bazylianie z Warszawy. Na zakończenie Tygodnia modlitw, 25 stycznia, odbyło się nabożeństwo modlitewne, przygotowane i prowadzone przez studentów Wyższego Seminarium Duchownego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z Podkowy Leśnej. Nabożeństwo prowadził pastor Jan Pollok, wicerektor tegoż Seminarium wraz z chórem „Adwentus”. Było to pierwsze tego typu spotkanie między obydwoma Seminariami, na wspólnej modlitwie o jedność wierzących w Chrystusa.

1998* – Wspólnota Seminaryjna miała spotkanie z pierwszym pallotyńskim kapłanem, Brazylijczykiem, Antônio de Aguiar Pereira (przyjął święcenia kapłańskie w 1996). Podczas rozmowy ks. Antônio mówił o swoim doświadczeniu wiary, jak i o specyfice pracy apostolskiej w Brazylii.

1998* – Wspólnota seminaryjna tradycyjnie obchodziła w dniach 18-25 stycznia Tydzień modlitw o jedność chrześcijan i uroczystość św. Wincentego Pallottiego.
=21 stycznia podczas wieczornego nabożeństwa ks. prowincjał Czesław Parzyszek poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego, przeznaczony do kaplicy kleryckiej. Przypomniał też historię kultu i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, rozszerzanego przez pallotynów w Polsce.
=22 stycznia wspólnota seminaryjna uczestniczyła we Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił – ukazując w nim rozwój pallotyńskich prowincji w Polsce – ks. Anastazy Bławat.
=23 stycznia uroczystą Eucharystię odprawiali Ojcowie Bazylianie. Ich liturgię podkreślało wielość znaków i symboli liturgicznych oraz piękny chóralny śpiew. Po Eucharystii część alumnów uczestniczyła w spotkaniu z seminarzystami z Zakonu Ojców Bazylianów.
=24 stycznia wspólnota seminaryjna zgromadziła się na wieczornicy, tematycznie poświęconej świętom Bożego Narodzenia, a przygotowanej przez pierwszy kurs.
=W niedzielę, 25 stycznia, w zewnętrzną
uroczystość św. Wincentego Pallotiego, licznie zgromadzonym kapłanom przewodniczył w Eucharystii ks. prowincjał Lesław Gwarek. W Słowie Bożym podkreślił aktualne wezwanie św. Założyciela: „Caritas Christi urget nos”. Mówił, że miłość ukierunkowuje nasze kroki ku Bogu miłosiernemu i domaga się jedności ze wspólnotą wszystkich chrześcijan.
O wysiłku dążenia ku jedności Kościoła Chrystusowego, mówił podczas wieczornego nabożeństwa ks. rektor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, i to nabożeństwo zakończyło obchody Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan.

2000* – Zdzisław Tranda, bp Kościoła Ewangelicko-Reformowanego uczestniczył w nabożeństwie kończącym Tydzień modlitw o jedność chrześcijan. W kronice seminaryjnej zapisał: „Z radością przyjąłem zaproszenie do wygłoszenia kazania w dniu zakończenia Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan w tutejszej kaplicy seminaryjnej. „Oby wszyscy byli jedno…” (J17,21) – Oto temat rozważania. Niech ta modlitwa Pana Jezusa prowadzi nas do wypełnienia pragnienia Chrystusowego”.

2002* – Gościem wspólnoty ołtarzewskiej był ks. dr Włodzimierz Nast, proboszcz luterańskiej parafii Trójcy Świętej w Warszawie. Podczas Eucharystii kończącej Tydzień modlitw o jedność chrześcijan, wygłosił Słowo Boże.

2004* – W Ołtarzewie, centralnym punktem zewnętrznej uroczystości św. Wincentego Pallotiego była Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. prowincjał Tomasz Skibiński, przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego. W homilii nawiązał do słów św. Pawła z Listu do Koryntian, mówiących o miłości. Przypomniał, że to miłość była centralnym motywem działalności Pallottiego i postawił pytanie o autentyzm apostolstwa. Zwyczajem ubiegłych lat, na świątecznym obiedzie gościł chór parafialno-seminaryjny.

2004* – W Ołtarzewie Tydzień modlitw o jedność chrześcijan zakończyło nabożeństwo, przygotowane przez Wspólnotę Ekumeniczną. Treścią nabożeństwa były teksty modlitw św. Wincentego Pallottiego i punkt 206 „Prawa SAC”. Modlitwy przeplatane były „Kanonami z Taizé”. Punktem kulminacyjnym był śpiew „Te Deum” i okadzenie ikony Chrystusa.

2009 – W Kościele powszechnym rozpoczął się Rok Świętego Pawła Apostoła Narodów, ogłoszony przez pap. Benedykta XVI z racji 2000. rocznicy urodzin Apostoła. Z tej okazji bp radomski Zygmunt Zimowski zaliczył Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej do kościołów odpustowych w diecezji (dekret wydał 3 VII 2008).

2010 – W Wadowicach na Kopcu rozpoczęło się XXI Zebranie Prowincjalne. Trwało do 30 I. Miejsce to wybrano dla uczczenia 100. rocznicy otwarcia Collegium Marianum (1909). Przewodniczył Zebraniu ks. Zenon Hanas, I radca generalny i przedstawiciel przełożonego generalnego. Temat główny Zebrania brzmiał: „Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20,21). Ożywiać wiarę i rozpalać miłość – Apostołowie Chrystusa w świecie, który się zmienia”.

2015 – Pomiędzy 25 I a 7 II odbyła się wizytacja delegatury Prowincji Zwiastowania Pańskiego na Białorusi, którą przeprowadził ks. Adam Golec, pierwszy radca generalny i ks. Vitaliy Gorbatykh, prokurator generalny. Pallotyni na Białorusi pracowali w duszpasterstwie parafialnym, a jeden był kapelanem więzienia. Uzyskali też pozwolenie na budowę kościoła i centrum parafialnego w Mińsku. Widoczny jest ciągły wzrost powołań, formacja kandydatów odbywa się w Polsce.

2016 – W dniach 25-30 I odbyło się w pallotyńskim Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie XXIII Zebranie Prowincjalne. Tematem Zebrania były słowa Założyciela: „Regułą podstawową naszego najmniejszego Stowarzyszenia jest życie Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Przedmiotem refleksji była problematyka rodziny i trwający jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia.

2017* – Rada Generalna Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, na swoim posiedzeniu 25 stycznia, zgodnie z prawem SAK, po zapoznaniu się z nadesłanymi wynikami, zatwierdziła rezultat głosowania decydującego w wyborach na urząd Przełożonego Prowincjalnego w Prowincji Chrystusa Króla. Nowym prowincjałem na kadencję 2017-20 został ks. Zenon Hanas. Początek nowej kadencji rozpoczął się 20 marca 2017.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny