Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
29 stycznia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 29 stycznia

1979 – W Ołtarzewie, w dniach 29-30 I odbyły się „Dni Pallottiego”, poświęcone problematyce: „Bierzmowanie – sakramentem dojrzałości i odpowiedzialności za Kościół”. Głównym organizatorem sympozjum był Instytut Apostolski Polskiej Prowincji SAC. Sympozjum zbiegło się z 60. rocznicą istnienia Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Polsce. W pierwszym dniu uroczystą liturgię sprawował ks. Alojzy Żuchowski, wicegenerał Stowarzyszenia, a w drugim ks. Henryk Kietliński, prowincjał.
Pierwsze trzy referaty dotyczyły problematyki Ducha Świętego, jego obecności i działalności w życiu chrześcijanina i Kościoła:
Ks. doc. dr hab. Jan Pytel (PWT Poznań) – „Duch Święty jako dar Boga i źródło płodności apostolskiej”;
Ks. doc. dr hab. Walerian Słomka (KUL) – „Duch Święty a dojrzałość chrześcijańska”;
Ks. dr hab. E. Weron SAC (Ołtarzew) – „Duch Święty we współczesnym apostolstwie Kościoła”.
Trzy następne referaty omawiały konkretne przejawy działania Ducha Świętego:
Ks. mgr Czesław Parzyszek SAC (Ząbkowice Śląskie) – „Bierzmowanie w strukturze sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”;
Dr Jan Anchimiuk (CHAT) – „Sakrament bierzmowania w tradycji prawosławia”;
Ks. dr hab. Franciszek Blachnicki (KUL) – „Odnowa sakramentu bierzmowania w praktyce współczesnych ruchów charyzmatycznych”.

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1927* – styczeń – Wspólnotę domu kopieckiego stanowili wówczas: ks. Alojzy Majewski konsultor (radca) rady regionalnej, ks. Alfons Męckowski rektor domu, ks. Augustyn Rolbiecki, ks. Franciszek Wardowski profesor gimnazjum, ks. Leon Bemke radca domu i prefekt gimnazjum, ks. Bernard Pawłowski radca domu, ks. Władysław Baumgart profesor gimnazjum, ks. Wojciech Turowski superior regii. Z braci przebywali wtedy: Józef Borynia, Franciszek Chytry, Leon Derda, Telesfor Domański, Jakub Głowacki, Stanisław Gołębiewski, Stanisław Góraj, Leon Grabicki, Wojciech Grobel, Bolesław Grzybowski, Władysław Kielbratowski, Wacław Knopiński, Józef Kwiecień, Józef Lipkowski doktor medycyny, Ignacy Mikołajewski, Władysław Nalborski, Franciszek Pawlikowski, Tomasz Przewoźny, Jan Szczeblewski. Było też ok. 20 postulantów na braci i ok. 150 uczniów w gimnazjum.

1945 – Księża: Władysław Zbłowski i Walerian Pączek, jeńcy Oflagu II D w Gross Born (obecnie Borne Sulinowo) k. Neustettin (ob. Szczecinek) – wraz z innymi jeńcami – zostali ewakuowani przez Niemców na zachód, do obozu Sandbostel i Lubeki. Przemierzyli trasę wynoszącą ponad 700 km. W Lubece doczekali się w maju wyzwolenia obozu przez 8 Korpus Brytyjski.

1964 – Państwowa Komisja z Urzędu ds. Wyznań usiłowała przeprowadzić wizytację domu w Ołtarzewie. Ks. Józef Turecki, wicerektor domu, nie zgodził się na nią. W związku z tym ks. prowincjał Eugeniusz Weron został wezwany do Urzędu ds. Wyznań. Usłyszał oświadczenie, że jeśli nie pozwoli na państwową kontrolę w Ołtarzewie, to seminarium zostanie zniszczone. Za odmowę przyjęcia państwowej komisji i brak księgi inwentarzowej nałożono karę na dom ołtarzewski.

1964 – Ks. Jan Zubek został mianowany kapelanem sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Walendowie k. Nadarzyna (obowiązki te spełniał do końca VIII 1965).

1964 – W szpitalu w Pontoise zmarł br. Ignacy Wszołek (ur. 1901 w Ołpinach, w diecezji tarnowskiej), nauczyciel w Amiens, więzień obozu w Maurice-aux-Riches Hommes k. Sens, działacz polonijny we Francji, redaktor „Głosu Misjonarza”. Brat Ignacy położył wielkie zasługi w powstanie i rozbudowę pallotyńskich placówek we Francji, w powstanie i zorganizowanie polskiego apostolstwa prasy na emigracji, szczególnie przy budowie drukarni w Osny, w kolportażu pism i w wydawnictwie. „Dziwię się, ile myśmy mieli odwagi, poświęcenia, pomysłów i silnej wiary, że Bóg nas nie opuści. Miłość i wiara nigdy nie ginie” – pisał do niego 30 I 1947 ks. superior Bronisław Wiater. Br. Wszołek dbał o podtrzymywanie w pallotyńskich domach polskich zwyczajów. W miarę swych możliwości wspomagał księży w pracy wychowawczo-apostolskiej, przyjmując na swe barki odpowiedzialność za powierzone mu odcinki działalności.

1978 – Ks. prowincjał Józef Dąbrowski poświęcił w Lublinie nowo wybudowany i wyposażony budynek, nazywany potocznie „Zodiakiem” (ze względu na symbolikę Universum, jaką umieszczono na frontowej ścianie), w którym zamieszkali księża studenci, rekolekcjoniści i przez pewien czas pracownicy sekretariatu Krajowego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom. Budynek ten zwano też „Domem Studenta”. Budowniczym domu był ks. Piotr Taras, wtedy pracownik naukowo-dydaktyczny KUL. Budowa trwała jeden rok.

1981 – W Niemczech zmarł ks. Peter Degenhardt (ur. 1910), do 1954 pallotyn w niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej, następnie w diec. Fulda. Po święceniach (1937) został przeniesiony do Gdańska, gdzie pracował jako kapelan szpitala i prefekt kolegium pallotyńskiego. W latach 1939-41 zastępował proboszcza w Miłoradzu (niem. Mielenz), a w latach 1941-42 był administratorem w Nowym Stawie (niem. Neuteich). W 1944 został wysiedlony z Gdańska do Niemiec. Od 1958 przejął parafię św. Michała w Seiferts k. Ehrenberg (Rhön), w Hesji, w pow. Fulda. Tu pracował aż do śmierci.

2006* – Kl. Andrzej Tekieli złożył w Kielcach na Karczówce wieczną konsekrację na ręce ks. wiceprowincjała Czesława Parzyszka.

2011 – W Ożarowie Mazowieckim odbyły się uroczystości nadania sztandaru Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Czesław Parzyszek. Obecnością swoją zaszczycili uroczystość przedstawiciele władz samorządowych powiatu Warszawa Zachód, dyrektorzy i poczty sztandarowe szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie w Prowincji Chrystusa Króla oraz rektor WSD w Ołtarzewie ks. Tomasz Skibiński. Szkoła w Ożarowie powstała jako liceum w 2002 (od 2003 gimnazjum).

2014 – Zakończyła się wizytacja wspólnoty na wyspie Barbados, którą rozpoczął 24 I ks. Jacob Nampudakam, przełożony generalny. Pallotyni polscy pracują tu od 2008. Dwaj księża prowadzą duszpasterstwo w dwóch parafiach.

2014 – Przełożony generalny ks. Jacob Nampudakam rozpoczął oficjalną wizytację wspólnoty w Santa Lucia na Karaibach. Od 2012 pracują tam w parafii Oczyszczenia NMP ks. Andrzej Rosiak i ks. Artur Zalewski. W tym czasie parafia świętowała 100.lecie swego istnienia. W uroczystościach tego wydarzenia uczestniczył abp Robert Rivas OP, generalny gubernator kraju, księża i świeccy. Wizytacja generała trwała do 4 II.

2016 – Ks. Jacob Nampudakam, generał Stowarzyszenia, w czasie wizytacji Regii Miłosierdzia Bożego we Francji, udzielił błogosławieństwa dwom misjonarzom udającym się do Wietnamu: ks. Adamowi Gałązce i ks. Marcinowi Grzybowi.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny