Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
5 stycznia 2020


PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 5 stycznia

1958 – Millenijna peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Ołtarzewie.

„W wigilię Epifanii gościliśmy u siebie niezwykłego Gościa. W swej pielgrzymce poprzez polską ziemię zawitał bowiem do nas obraz naszej Pani i Królowej Jasnogórskiej. Jedynym dostępnym nam sposobem uczczenia takiego Gościa, było całonocne modlitewne czuwanie przy Nim. Po tego rodzaju wizycie straciły przynajmniej częściowo swój powab wizyty rzesz ludzkich napływających na odgrywane przez pallotyńską młodzież Jasełka, a nawet dwukrotny przyjazd Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Choromańskiego: 20 stycznia – w celu udzielenia tonsury i święceń niższych, oraz 22 stycznia dla udzielenia subdiakonatu i diakonatu naszym alumnom” („Kronika z naszych domów za rok 1958. Ołtarzew”, WPPSAK 1959, nr 2, s. 35-36).

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1837 – Ks. Wincenty Pallotti rozpoczął w kościele San Carlo al Corso w Rzymie uroczyste obchody Oktawy Epifanii (pierwszy raz obchodził Oktawę w Santo Spirito dei Napoletani – od 6 I 1836). Podobnie było w 1838 i 1840. W 1839 rozpoczął ją w San Silvestro in Capite. Natomiast od 1841 obchodził ją już na stałe w Sanť Andrea della Valle.

1898 – W Prositach (niem. Prossitten, wieś między Bisztynkiem a Jezioranami), w diecezji warmińskiej, urodził się Sługa Boży Josef Engling, alumn Niższego Seminarium w Vallendar.
Był czwartym dzieckiem siedmiodzietnej rodziny krawca Augustyna i Marii z d. Masuth. W 1912 wstąpił do NSD w Szensztat k. Koblencji (obecnie część miasta Vallendar). Pragnął zostać księdzem-pallotynem i wyjechać na misje do Kamerunu. Podczas I wojny światowej został powołany do armii niemieckiej. Poległ na froncie zachodnim, wieczorem 4 X 1918, w czasie artyleryjskiego ostrzału, przy drodze z Cambrai do Bouchain. Jego zwłok nigdy nie odnaleziono.
Proces beatyfikacyjny w diecezji Trewir prowadzili pallotyni w okresie 1952-64. Po zakończeniu akta przekazano do Rzymu. Po długiej przerwie, w 2000 pallotyni wznowili proces beatyfikacyjny, zapraszając do współpracy Ruch Szensztacki. W latach 2005-08 została napisana pozycja o życiu i cnotach Sługi Bożego „Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis”, którą 13 XII 2016 przyjął Kongres Historyków Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Zostanie ona poddana weryfikacji komisji teologicznej, a także będzie przedmiotem oceny Sesji Zwyczajnej Kardynałów oraz Biskupów i Członków Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Po pozytywnym zakończeniu tego procesu, papież wyda dekret o heroiczności cnót.
Przy kościele w Prositach jest grób rodziców Englinga z tablicą w dwujęzycznych napisach. W pobliżu kościoła znajduje się też dom rodzinny Josefa, w którym obecnie mieści się jego izba pamięci; na ścianie domu została umieszczona pamiątkowa tablica.
Fotografie zob. w oddzielnym poście

1936* – W sali przy kaplicy parkowej w Ołtarzewie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej przygotowało wieczornicę. Przybyli na to spotkanie: ks. Wikariusz ze Żbikowa z trzema druhami i druhnami, s. Łosiówna od sióstr urszulanek, ks. Norbert Pellowski, ks. Augustyn Rolbiecki, br. Feliks Kietzmann i br. Błażej Niedziela.

1937 – Seminarium w Ołtarzewie odwiedził bp Józef Gawlina, biskup polowy Wojska Polskiego. Miejscowy kronikarz zapisał: „W serdecznych słowach zwrócił się do zebranych studentów i zalecił im pracę w żołnierce Chrystusowej, ale się zastrzegł, aby z jego odwiedzin nie brali asumptu do ubiegania się o kapelanie wojskowe”.

1953* – Ukazało się zarządzenie ks. prowincjała Stanisława Czapli w sprawie pisania Kronik Domowych i innych instytucji, z dołączoną „Instrukcją o sposobie prowadzenia Kroniki Domowej”.
Fotografie zob. w oddzielnym poście

1966* – Ks. Tadeusz Madoń SAC, wikariusz parafii Otwock-Kresy, przybył do kard. Stefana Wyszyńskiego z przedstawicielami młodzieży z parafii, by złożyć mu życzenia z okazji rocznicy kreacji kardynalskiej (12 stycznia 1953).
Fotografię zob. w oddzielnym poście

1978* – Kl. Stanisław Starodaj brał udział w Duszpasterskim Kursie Trzeźwości dla księży, alumnów WSD, sióstr i braci zakonnych w Zakroczymiu. Ten trzeci już jego pobyt na tym kursie, został zakończony egzaminem.

1980* – W Ołtarzewie odbył się wieczorem wspólny opłatek seminaryjny, przygotowany przez kurs IV. kleryków. Życzenia dla wszystkich złożyli: ks. rektor Roman Forycki, siostra przełożona Zbigniewa Dobkowska, kl. Zygmunt Rutkowski, dziekan alumnów i kl. Eugeniusz Małachwiejczuk, przedstawiciel kursu przygotowującego to spotkanie. Wieczór został wzbogacony śpiewem kolęd i wystąpieniem kolędników seminaryjnych. Spotkanie zakończono Apelem jasnogórskim, przeprowadzonym przez ojca duchownego ks. Feliksa Folejewskiego.

1987 – Rada Prowincjalna erygowała kanonicznie dom w Warszawie, przy ul. Pszczyńskiej. Miał być domem Sekretariatu ds. Apostolstwa i służyć organizacji oraz animacji Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. W praktyce od początku był domem wielozadaniowym. W domu mieścił się również Sekretariat ZAK, jego archiwum, księgozbiór i materiały potrzebne do formacji apostolskiej. Była tu też siedziba biura Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego. Duszpasterstwo ograniczało się do formacji grup, zwłaszcza wieczernikowych, wspólnot nieparafialnych i ponadparafialnych oraz indywidualnych kontaktów. Członkowie domu służyli pomocą w duszpasterstwie w parafii, w innych parafiach i zgromadzeniach zakonnych. W 1993 dom przy ul. Pszczyńskiej wszedł w skład Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Obecnie dom służy pallotyńskim misjonarzom jako punkt zatrzymania się podczas ich pobytu w stolicy.

1990 – Trzej kolejni pallotyni z polskiej prowincji przybyli do Australii. Pierwszych czterech misjonarzy dotarło tam w lutym 1989. Dwaj z nich (ks. Krzysztof Morka i ks. Marian Wierzchowski) 30 I 1990 wyjechali z Australii na tereny misyjne w Papui-Nowej Gwinei.

1995*; 1996* – W dniach 3-5 stycznia ks. Józef Krzeski głosił nauki w Ołtarzewie, w czasie triduum przygotowującego parafię i wspólnotę seminaryjną do przeżycia uroczystości Objawienia Pańskiego.
– W 1996 Słowo Boże głosił ks. Marek Krzywoń z Otwocka. Tego roku przygotowania do Epifanii trwały przez dwa dni (4-5 stycznia).

2002* – W Ołtarzewie, tegoroczne przygotowania do Epifanii ubogacał swoim słowem ks. Feliks Folejewski. Triduum trwało od 3 do 5 stycznia. W ostatnim dniu triduum (5 I) homilię wygłosił ks. prowincjał Czesław Parzyszek.

2012* – Odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Jacka Bilika, misjonarza i delegata prowincjała w Papui-Nowej Gwinei 1999-2011.
Mszy w kościele w Nowinach Wielkich (filia parafii Pyrzany), koncelebrowanej przez ponad 50 księży, przewodniczył bp pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Paweł Socha; ks. prowincjał Adrian Galbas wygłosił kazanie; obecny był też pierwszy radca generalny ks. Adam Golec SAC. Doczesne szczątki zmarłego zostały złożone na miejscowym cmentarzu w Nowinach Wielkich.

2015* – W kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie-Ursusie została odprawiona Msza św. pogrzebowa za śp. Judytę Bilicką, misjonarkę w Kamerunie 2000-13. Zmarła została pochowana na cmentarzu parafialnym (ul. Ryżowa).

2019* – W Ołtarzewie, w ramach triduum przygotowującego do uroczystości Objawienia Pańskiego, Mszę św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, odprawił ks. Franciszek Gomułczak SAC.