Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
30 sierpnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 30 sierpnia

1939 – Do Radomia przybył ks. Stanisław Czapla, aby rozpocząć tu działalność pallotyńskiej placówki (decyzja o przyjęciu Radomia zapadła już w czerwcu tr.). Kaplicę urządzono w budynku dawnej garbarni. Oficjalne otwarcie placówki nastąpiło 3 IX. Planowano wtedy otwarcie na Młodzianowie gimnazjum i internatu dla chłopców z Polski centralnej i wschodniej oraz zorganizowanie domu rekolekcyjnego. Rektorem domu mianowano ks. Stanisława Czaplę.

Inne wydarzenia tego dnia

1932 – Ks. ekonom Albin Łukiewski opuścił Ołtarzew i przeniósł się na stałe do Warszawy.

1934 – Ks. Norbert Pellowski został ustanowiony przez władze archidiecezjalne prefektem szkół powszechnych w Ożarowie, Ołtarzewie i Umiastowie.

1939 – Z powodu zagrożenia wojną z Niemcami, zdecydowano o przeniesieniu nowicjatu z Suchar do Berezy Kartuskiej. Już następnego dnia ks. Alfons Męcikowski, rektor sucharski i ks. Józef Bogdan, magister nowicjatu razem z nowicjuszami przyjechali do Ołtarzewa. Nowicjusze byli w Ołtarzewie do 7 września.

1941 – Dom pallotyński na Kopcu w Wadowicach przeżył najście trzech gestapowców poszukujących ks. Stanisława Wierzbicę. Rewizja ostatecznie nic im nie dała. W domu działało tajne studium filozoficzne. Księża prowadzili duszpasterstwo dla okolicznej ludności ze wsi Zaskawie i Jaroszowice, odciętych od swych parafii granicą Wielkich Niemiec, biegnącą rzeką Skawą.

1943 – W Radomiu rozpoczął pracę duszpasterską ks. Edmund Winklarz. Zajął się ministrantami i krucjatą eucharystyczną.

1945 – Starosta grodzki w Gliwicach wystawił pismo przekazujące pallotynom w opiekę i tymczasowy zarząd kościół ewangelicki i dom przy ul. Jagiellońskiej 19 i 19a. Przejęcie kościoła i gmachu nastąpiło tego dnia.

Starania o placówkę w Gliwicach rozpoczął ks. Joachim Lichy, który przybył tu 15 sierpnia.

1947 – Poza domami, na placówkach duszpasterskich pracowali w tym czasie

-ks. Augustyn Rolbiecki –  administrator parafii Wabcz, w diecezji chełmińskiej;

-ks. Kazimierz Mielewski – administrator parafii Ostaszewo na Żuławach (niem. Schöneberg, pol. Szymbark, po 1945 krótko Szymbork);

-ks. Władysław Siwek – administrator parafii w Jaktorowie, w archidiecezji gnieźnieńskiej;

-ks. Stanisław Jaworski – administrator parafii w Samsiecznie;

-ks. Alojzy Majewski – duszpasterz kaplicy w Borowinie, w parafii Klwów.

1948 – W kościele seminaryjnym w Ołtarzewie odsłonięto ołtarz główny, wykonany przez prof. Wojciecha Durka. Rzeźba ołtarza przedstawia Najświętszą Maryję Pannę Królową Apostołów.

1949 – Ks. prowincjał Stanisław Czapla skierował do Stefana kard. Wyszyńskiego oficjalne pismo w sprawie budowy kościoła Miłosierdzia Bożego w Warszawie na Mokotowie na tzw. Wierzbnie, przypominając, że zgodę taką wydał już jego poprzednik, August kard. Hlond.

1962 – Ks. Franciszek Gal objął obowiązki rektora kaplicy i kapelana pallotynek w Sucharach (do 1965).

1969 – Ks. Henryk Dziura z powodów zdrowotnych został przeniesiony z Wałbrzycha do Częstochowy, gdzie pracował jako wikariusz w pallotyńskiej parafii, pomagając częściowo w duszpasterstwie powołań. Od 30 VIII 1971 zamieszkał w domu radomskim i został przydzielony całkowicie do duszpasterstwa powołań. Prowadził postulaty, dni skupienia dla kandydatów do Stowarzyszenia i opiekował się chłopcami mieszkającymi na stancjach. Praca ta dawała mu szczególną satysfakcję, a jednocześnie pozostawała po sobie miłe wspomnienia w życiu kandydatów pallotyńskich. W tym też czasie ukończył 2-letnie zaoczne Studium Pastoralne przy KUL.

1969 – Do Rynu, na wikariusza parafii przybył ks. Józef Słowik. Od 30 VIII 1972 pracował przez rok jako wikariusz współpracownik w parafii Szczytno. Razem z nim pracowali wtedy ks. Mirosław Zadrożny jako przełożony wspólnoty, ks. Edmund Osmólski i ks. Jan Zubek.

1973 – Do Ołtarzewa przybył z Poznania ks. Stanisław Chabiński. Przejął obowiązki sekretarza w Instytucie Apostolskim i w kancelarii ks. Rektora.

1977 – O godz. 15.07 z dworca kolejowego Warszawa Gdańska cztery siostry pallotynki odjechały do Paryża, udając się na misje do Rwandy.

1979 – Ks. rektor Roman Forycki wyjechał do Monchengladbach (RFN) jako przedstawiciel Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Wziął czynny udział w Tygodniu Ekumenicznym (30 sierpnia – 10 września), jako jedyny uczestnik z Polski. Wygłosił tam referaty, a także kazania.

1979 – sierpień – Ze spraw gospodarczych dokonanych w Seminarium ołtarzewskim, należy wymienić

– Pomalowanie dachu całego gmachu głównego (zabezpieczono go na kilka lat przed korozją);

– Pomalowanie szeregu pomieszczeń w gmachu głównym i w domu braci;

– Przystosowanie jednej z piwnic na jadalnię dla pracowników Seminarium;

– Dostosowanie kilku innych pomieszczeń na inne cele z odpowiednią  przeróbką.

1984 – Zmiany personalne w Prowincji

– w Radomiu dotychczasowy rektor i proboszcz, ks. Antoni Czulak został rektorem i proboszczem w Ożarowie Mazowieckim. Nowym rektorem i proboszczem został ks. Eugeniusz Klimiński.

– we Wrzosowie, ks. Ludwik Bajgrowicz, po 6.letniej służbie dwuosobowej wspólnocie, przestał pełnić obowiązki rektora, lecz nadal pozostał we Wrzosowie, podejmując dotychczasową pracę rekolekcjonisty, w umiarkowanym wymiarze. Nowym rektorem został ks. Klemens Rusin.

1988 – W Warszawie, w kościele Chrystusa Króla została odprawiona Msza św. za zmarłego br. Wacława Rygielskiego (+21 VIII 1988 w South Bend w USA). Wzięli w niej udział miejscowi współbracia, żyjąca siostra z Łodzi, rodzina i wierni pamiętający pracę i posługę br. Wacława. Mszy przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prowincjał Czesław Parzyszek.

1992 – W Hodyszewie zakończyła się dwudniowa pielgrzymka (29-30 VIII), połączona z czuwaniem przed obrazem Matki Bożej,  upamiętniająca 50. rocznicę śmierci ks. Stanisława Szulmińskiego (Rok Ks. Stanisława Szulmińskiego).

2000 – Rada Prowincji Chrystusa Króla postanowiła utworzyć w Kolumbii i Wenezueli delegaturę prowincji. Po konsultacjach ze współbraćmi tam pracującymi, 3 X 2000 nadała delegaturze pełny tytuł Delegatura Prowincji Chrystusa Króla w Kolumbii i Wenezueli pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Pierwszym delegatem prowincjała został ks. Czesław Kolasa SAC.

2001 – W Poznaniu zmarł br. Tomasz Sierak (ur. 1929 w Sławkowie, w parafii Sypniewo, w diecezji płockiej).

W Poznaniu br. Sierak przebywał od nowicjatu do końca swych dni. Dołączył do braci pracujących w drukarni i zajął się zecernią (przygotowanie formy drukującej do druku). Przez jego ręce przeszły tony ołowiu (jedna książka mogła ważyć parę ton ołowiu). W początkowym okresie był również zakrystianem w barakowym kościele i mieszkanie miał w zakrystii; był tam jednocześnie stróżem nocnym. Po godzinach pracy do późna w nocy pomagał również w introligatorni przy falcówce lub przy maszynie drukującej. Dodatkowym zajęciem była praca w magazynie papieru i książek. Śmiało więc można powiedzieć, że każda książka wychodząca z Pallottinum przeszła przez jego ręce.

2001 – W dniach 29-30 VIII odbyło się spotkanie Zarządów Regii Miłosierdzia Bożego z Francji i Prowincji Trójcy Świętej z Limburga w Niemczech.

2017 – Ks. Andrzej Tekieli wyruszył do pracy misyjnej w Wenezueli. Pracuje w parafii Guarenas.

2018 – O godz. 11.00 w gdańskim kościele św. Elżbiety rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe ks. Tadeusza Płonki, nauczyciela w gimnazjum, duszpasterza parafialnego, kapelana szpitala. Był wówczas najstarszym pallotynem w Polsce (umarł w wieku 102 lat). Pochowany został na gdańskim cmentarzu Srebrzysko, w kwaterze pallotyńskiej.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny