Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Kardynał Stefan Wyszyński i pallotyni

„Jego życie było wypełnione czuwaniem i modlitwą. Szczerze i gorąco kochał ludzi”. Tak o Prymasie Stefanie Wyszyńskim mówił ks. Edmund Boniewicz, pallotyn, który był jego spowiednikiem. Życie Prymasa Tysiąclecia było obficie znaczone spotkaniami z księżmi i braćmi pallotynami. 

Kardynał Wyszyński był zawsze tam, gdzie dla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego działy się rzeczy ważne. W 1952 r. dokonał konsekracji kościoła pw. Królowej Apostołów w Ołtarzewie. To Alma Mater pallotynów na polskiej ziemi. Świątynia ta jest częścią Wyższego Seminarium Duchownego, duchowo- intelektualną kolebką księży i braci pallotynów. Pięć lat później w ołtarzewskim seminarium uczestniczył w zjeździe wyższych przełożonych. Jego osoba jest też związana z obecnym Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. To kardynał Wyszyński przekazał ówczesnemu dyrektorowi Sekretariatu Fatimskiego, ks. Krzysztofowi Czapli, figurę Matki Bożej Fatimskiej, którą otrzymał od biskupa Fatimy, by pielgrzymowała po krajach europejskich za żelazną kurtyną. Potem wielokrotnie odwiedzał to miejsce.

Jako założyciel Ruchu Apostolskiego „Rodzina Rodzin” współpracował z pallotynami. Duchowość „Rodziny Rodzin” obejmuje świadome włączanie się w aktualne potrzeby Kościoła powszechnego i Kościoła lokalnego, zawierzenie siebie i swojej rodziny Maryi, umiłowanie Ojczyzny, troskę o duchowe dziedzictwo, kulturę, tradycję, obyczaje polskie w każdej rodzinie, wychowanie do odpowiedzialności za Ojczyznę, wrażliwość na potrzeby rodziny, tworzenie wspólnot wzajemnie sobie pomagających, wychowanie młodego pokolenia do świadomego odczytania powołania życiowego. Właśnie na mocy decyzji kardynała Wyszyńskiego księża pallotyni uczestniczą od początku w formacji i pracach „Rodziny Rodzin”. Prymas Tysiąclecia ściśle współpracował z odpowiedzialnym za ruch pallotynem, ks. Feliksem Folejewskim. Obecnie ojcem duchowym „Rodziny Rodzin” jest również pallotyn, ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek, który pielęgnuje tradycje i idee zaszczepione w Ruchu przez jego Założyciela.

Kardynał Wyszyński sekundował także pallotynom wyruszającym na misje do Afryki. Błogosławił pierwszych misjonarzy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, którzy w 1973 r. wyjeżdżali na misje do Rwandy. Kiedy sekretarz ds. misji, ks. Stanisław Kuraciński zakupił w podwarszawskich Ząbkach parcelę, kardynał Wyszyński dokonał pierwszej symbolicznej wpłaty na budowę świątyni.

Także działalność wydawnicza księży pallotynów jest związana z tą wielką postacią polskiego Kościoła. Za dzień ukazania się Biblii Tysiąclecia w wydawnictwie Pallottinum przyjmuje się 2 sierpnia 1965 r., kiedy dyrektor ks. Piotr Granatowicz SAC wręczył Prymasowi Tysiąclecia pierwsze egzemplarze Biblii. Jesienią tego samego roku ks. Prymas wręczył specjalnie przygotowany egzemplarz Biblii Ojcu Świętemu Pawłowi VI.

Kardynał Wyszyński miał dokonać 31 sierpnia 1980 r. uroczystej koronacji Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie na Podlasiu, w sanktuarium prowadzonym przez księży pallotynów. Nie udało mu się jednak tam dojechać, ponieważ tego samego dnia podpisywano słynne porozumienia sierpniowe w Gdańsku i powstawała Solidarność. Koronacji dokonał kard. Franciszek Macharski, który mówił, że Prymas „bardzo chciał przybyć tu, na tę ziemię swych przodków, ale powodowany równie ważnymi racjami dokonał wyboru pozostania w Warszawie”.

Przez ponad trzy lata internowania Prymas Tysiąclecia doświadczył pustyni, gdzie w pełni zrozumiał, że wszelką ewangelizację należy rozpoczynać na kolanach. Tego uczył wszystkich, którym powierzał odpowiedzialne zadania. Także pallotynów. I w ich sprawach z pewnością oręduje przed Bogiem.

Br. Adam Fułek SAC