Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Moim pragnieniem jest być jak najbliżej Was

25 marca 2023 r. w kościele Chrystusa Króla w Warszawie, miała miejsce Msza Święta w czasie której została zainagurowana kadencja nowej Rady Prowincjalnej Prowincji Chrystusa Króla.

W homilii Wyższy Przełożony Prowincjalny ks. Waldemar Pawlik mówił m.in.

Naszym powołaniem jest dawanie współczesnemu światu i człowiekowi Jezusa. Czyli dawanie sensu, którym On jest. Sensu życia, przywracanie nadziei, leczenie zranień, przywracanie sił do wyzwolenia, uwalnianie z poczucia winy, budowanie autentycznych relacji szacunku, prowadzenie do serca Ewangelii i spotkania z Bogiem w Jezusie Chrystusie (…)

Moim pragnieniem, drodzy współbracia, a jednocześnie jakimś postanowieniem na tę kadencję, jest być jak najbliżej Was. Wychodzić do Was. Być we wspólnotach, spotykać się z Wami, wsłuchiwać się w radości i troski. To jest, wydaje mi się, jedno z największych zadań (…)

W wypowiedziach wielu współbraci mogłem usłyszeć tęsknotę, aby w naszych wspólnotach dokonywało się rozeznawanie wspólnotowe. By nie były tylko ogłaszane i podejmowane najpierw i ogłaszane decyzje przez prowincjała, zarząd prowincjalny, czy też rektorów domu, ale wyzwaniem dla przełożonych wspólnot domowych jest wsłuchiwanie się w to, co mówią współbracia (…)

Wielkim wyzwaniem dla każdego z nas jest odejście od indywidualizmu, realizowania siebie, skupiania tylko na swoich potrzebach. One są ważne, istotne, ale muszą służyć całości, muszą służyć drugiemu człowiekowi i zbawieniu. Coraz większe otwieranie się na potrzebujących, zagubionych i poszukujących. Wydaje się, że nie ma innej drogi (…)

Żyjemy w czasach bardzo trudnych, niezwykle wymagającym momencie historii. Nie możemy kopiować dawnych rozwiązań. Co nie znaczy, że były złe, były dobre na czasy, kiedy były podejmowane i realizowane. Musimy odkrywać i poprawnie odczytywać tak jak czyniła to Maryja i Józef, drogi zaskakująco nowe, wskazane przez natchnienia Bożego Ducha, przez Pana. Nie możemy ich wymyślać, bo wtedy wymyślimy własne Stowarzyszenie, własne zjednoczenie, wtedy wymyślimy własny kościół, ale mamy usłyszeć od Pana, który mówi przez Ducha Świętego (…)

Po homilii ksiądz prowincjał złożył uroczyste wyznanie wiary oraz przysięgę wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła. We Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele współbraci ze wspólnot w Polsce, zaproszeni goście wśród nich Siostry Pallotynki, przedstawiciele ZAK, współpracownicy różnych agend Zarządu Prowincjalnego oraz parafianie i sympatycy pallotyńskiego kościoła przy ul. Skaryszewskiej.

Na koniec Mszy Świętej Przełożony Prowincjalny dokonał aktu oddania Polskiej Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego opiece św. Józefa.

Pallotti.FM