Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Pallotti po raz kolejny najlepszą publiczną szkołą podstawową w Lublinie

Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego jako szkoła publiczna, już drugi rok z rzędu zwyciężyła w Lubelskim Rankingu Szkół Podstawowych 2021 przygotowywanym przez WaszaEdukacja.pl i zyskała tytuł najlepszej Szkoły w Lublinie!!!

Ranking został oparty na wynikach egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę były wyniki z olimpiad przedmiotowych.

Bardzo cieszymy się i jesteśmy dumni, że nasi uczniowie po raz kolejny osiągnęli najwyższe w Lublinie wyniki z egzaminów ósmoklasisty i tym samym przyczynili się do sukcesu Szkoły, co daje nam jeszcze większą motywację do pracy, nauki i rozwijania talentów naszych uczniów, gdyż jak mówią słowa Pisma Świętego: “w czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy.A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze”.

Natalia Gałan