Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
W ostatnich tygodniach w nowicjacie…

W dniach 22. do 24. stycznia br. w Ząbkowicach Śląskich przeżywaliśmy Triduum ku czci Założyciela pallotynów św. Wincentego Pallottiego. Uroczystościom przewodniczył ks. wiceprowincjał Prowincji Chrystusa Króla Waldemar Pawlik SAC. W swoich homiliach podjął temat wybranych cnót św. Józefa wyróżnionych przez papież Franciszka w liście pasterskim Patris corde na rok tego świętego, a obecnych również u naszego Złożyciela.

Od 1 do 4 lutego odbyła się wizytacja prowincjalna, w czasie której odbyły się obchody Dnia życia konsekrowanego w święto Ofiarowania Pańskiego. Ks. prowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego Zdzisław Szmeichel SAC odnowił przyrzeczenia wraz z profesami podczas uroczystej mszy. Ks. prowincjał oprócz konferencji i indywidualnych rozmów z domownikami, znalazł również czas na rozmowę indywidualną z nowicjuszami prowincji zachodniej, a także z całą wspólnotą nowicjacką.

Wizytacja prowincjalna zbiegła się z sesją egzaminacyjną na zakończenie półrocza formacji nowicjackiej. Egzaminy przeprowadzili ks. magister nowicjatu Wiesław Guła SAC i ojciec duchowny i spowiednik nowicjacki ks. Dariusz Przybyszewski SAC. Wszyscy nowicjusze pomyślnie zdali wszystkie egzaminy. Po sesji tuż przed rozpoczęciem Wielkiego Postu odbyły się dwa dni „ferii”, podczas których odbyła się wycieczka górska na Ślężę z ogniskiem i kiełbaskami na szczycie oraz wyjazd turystyczny do Kłodzka.

Wielki Post rozpoczęliśmy dniem skupienia w Środę Popielcową. Przed nami czas odkrywania na nowo prawdy o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa z Nazaretu oraz intensywniejszego – tak pragniemy – nawracania się: pozwalania, by nasze myślenie i postępowanie było jeszcze bardziej Chrystusowe. Tak, po sesji i króciutkiej przerwie na odpoczynek wróciliśmy do zwyczajnego nowicjackiego rytmu codziennych wykładów, pracy i zajęć formacyjnych. Polecamy się i drogę rozeznawania naszego powołania Waszej modlitwie.

kln. Krzysztof Zawadzki