Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Paryskie spotkanie wokół twórczości ks. Janusza Pasierba  

„By słowo ciałem się stało” – pod takim tytułem odbył się wieczór na temat twórczości ks. Janusza St. Pasierba w pallotyńskim Centre du Dialogue w Paryżu. Pretekstem była 50. rocznica powstania tej instytucji, która w czasach komunizmu stanowiła przystań dla polskich twórców i intelektualistów.

Ks. Janusz Pasierb był częstym gościem pallotynów i Centre du Dialogue. Najbardziej znany ze swojej poezji, był wnikliwym naukowcem, który śledził i analizował, kim jest człowiek we wspólnocie Kościoła oraz kim jest jako słuchacz Słowa Bożego – mówiła prelegentka, dr Agnieszka Laddach związana z Centrum Badań Figuracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, autorka artykułów nt. działalności intelektualnej ks. Pasierba, która przedstawiła sylwetkę kapłana jako teologa, historyka sztuki i teoretyka kultury. Te wszystkie dziedziny – według ks. Pasierba – były polem dialogu człowieka z Bogiem.

Prowadząca spotkanie Monika Florek-Mostowska, dziennikarka i wiceprezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl zauważyła, że ks. Pasierba można nazwać współczesnym prorokiem, ponieważ wiele lat przed rozpowszechnieniem się mediów społecznościowych już mówił o „człowieku technicznym”, który będzie poznawał Słowo Boże poprzez nowe technologie i uwrażliwiał, że homileci powinni to wziąć pod uwagę. Był kapłanem na nasze czasy.

Ks. Marek Wittbrot SAC, publicysta tworzący w Paryżu, pomysłodawca i współorganizator spotkania podkreślał miłość ks. Pasierba do Paryża i jego przyjaźń z pallotynami, zwłaszcza z ks. Józefem Sadzikiem, założycielem Centre du Dialogue. Podczas spotkania poezję ks. Pasierba prezentowały: Aleksandra Anna Moskal i Elizabeth Duda.

Spotkanie odbyło się przy współpracy z Ambasadą RP w Paryżu oraz Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl, która wspiera działania misyjne i kulturalne wśród Polonii na całym świecie.

mm / Paryż