Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Rekolekcje lectio divina

Propozycja Pallotyńskiego Domu Rekolekcyjnego w Ząbkowicach Śląskich

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach lectio divina, które w tym roku będą odbywać się w naszym domu w dwóch terminach: 4-12 lipca oraz 14-22 sierpnia. Istotą tego typu rekolekcji jest słuchania i rozważnie Słowa Bożego, przez które Bóg mówi w ludzkim sercu. Rekolekcje są oparte na Ewangeliach, które stają się kolejnymi etapy formacji do coraz bardziej dojrzałej wiary ucznia Jezusa. W każdym dni rekolekcji, uczestnicy mają dużo czasu na osobiste przemodlenie wskazanych fragmentów Słowa Bożego. W podejmowaniu tego wysiłku pomagają głoszone konferencje oraz indywidualne towarzyszenie kierownika duchowego. Warunkiem uczestnictwa w rekolekcjach lectio divina jest zgoda na zachowanie pełnego milczenie (co oznacza także wyłączenie telefonów, oraz nie używanie internetu), a także gotowość do dzielenie się duchowymi doświadczeniami z kierownikiem duchowym. Do udziału w rekolekcjach zapraszamy nie tylko osoby konsekrowane i kapłanów, ale również osoby świeckie, które chcą umocnić swoją wiarę i bardziej otworzyć się na słuchanie Słowa Bożego.
Informacje i zgłoszenia:
ks. Marek Chmielniak SAC, tel 506353838
www.rekolekcje.org
informacje@rekolekcje.org