Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Wiesława Katora SAC

O godz. 12.00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Ząbkach rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe ks. Wiesława Kantora SAC, misjonarza w Demokratycznej Republice Kongo, pracownika Sekretariatu ds. Misji.
Mszy pogrzebowej przewodniczy abp Henryk Hoser SAC. Na początku liturgii ks. Aleksander Orzech SAC odczytał biogram zmarłego kapłana, a następnie miejscowy ks. proboszcz prałat Andrzej Kopczyński powitał wszystkich uczestników liturgii pogrzebowej, tj. Księdza Arcybiskupa, wszystkich pallotynów z ks. prowincjałem Zenonem Hanasem SAC, osoby życia konsekrowanego i najbliższą rodzinę. Homilię wygłosił Ksiądz Arcybiskup H. Hoser.

Na zakończenie sekretarz ds. Misji ks. Grzegorz Młodawski SAC odczytał kondolencje nadesłane do uczestników uroczytości pogrzebowych, a ks. prowincjał Zenon Hanas podziękował za dar życia Wiesława i pożegnał Zmarłego. Wśród żegnających byli: ks. Wojciech Więcław SAC (odczytał przesłanie ks. prowincjała Zdzisława Szmeichela SAC), ks. misjonarz Krzysztof Miner SAC (przeczytał słowa pożegnania aktualnego Ks. Prowincjała Prowincji Rwandyjsko-Kongijskiej), s. Maria Piątkowska, przełożona Sióstr od Aniołów, ks. prof. Stanisław Zarzycki SAC, kolega kursowy Zmarłego oraz Siostra zakonna Natana Kasprzyk, przedstawicielka Rodziny i Parafii rodzinnej Wiesława i ks. Aleksander Orzech SAC.

Po Mszy św. doczesne szczątki Zmarłego zostały przewiezione na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie spoczęły w pallotyńskiej kwaterze.

Biogram śp. ks. Wiesław Kantor SAC
Homilia abp Henryka Hosera SAC

Ks. Wiesław KANTOR SAC (1956 – 2020), misjonarz w Demokratycznej Republice Kongo, pracownik Sekretariatu ds. Misji

Urodził się 6 lipca 1956 r. w Korzennej, w powiecie nowosądeckim, w rodzinie robotniczo-chłopskiej. Był najstarszym synem z pięciorga dzieci Stanisława i Stanisławy z d. Piotrowska (jego młodszy brat Stanisław został kapłanem w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego). Szkołę podstawową ukończył w 1971 r. w Korzennej, a następnie rozpoczął naukę w Technikum Kolejowym Ministerstwa Komunikacji w Nowym Sączu, gdzie też w 1975 r. złożył egzamin maturalny. Wkrótce po skończeniu szkoły średniej pracował na stacji kolejowej w Kolbuszowej na stanowisku dyżurnego ruchu. Po paru miesiącach korzystając ze zmiany miejsca pracy zrezygnował z wykonywanego zawodu i zgłosił się do nowicjatu pallotynów. „Uczęszczając jeszcze do szkoły – pisał w swoim biogramie, kiedy wstępował do pallotynów – myślałem o poświęceniu się Bogu. Po zapoznaniu się z ideą św. Wincentego Pallottiego postanowiłem swój ideał życiowy zrealizować w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego”. Nowicjat w Ząbkowicach Śląskich rozpoczął 6 listopada 1975 r. Na ręce ks. prowincjała Józefa Dąbrowskiego złożył 8 września 1977 r. w Ołtarzewie pierwszą konsekrację, a 27 września 1981 r. w Hodyszewie – wieczną, na ręce ks. prowincjała Henryka Kietlińskiego. W latach 1976-82 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Ołtarzewie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 maja 1982 r. w Ołtarzewie z rąk Prymasa Polski abpa Józefa Glempa.

Odpowiadając Bogu na powołanie misyjne, zgłosił 10 października 1978 r., jeszcze w czasie studiów seminaryjnych, chęć wyjazdu na misje do Brazylii. Ponowił ją 20 listopada 1981 r., tym razem wskazując na Rwandę, jako swoje przeznaczenie, choć zaznaczał, że całkowicie oddaje się do dyspozycji swoich Przełożonych. 4 stycznia 1982 r. otrzymał na to zgodę Rady Prowincjalnej. Zaraz po święceniach rozpoczął w Belgii bezpośrednie przygotowanie do wyjazdu na misje, uczęszczając tam na kurs języka francuskiego i 22 sierpnia 1983 r. wyjechał do Zairu (z przeznaczeniem do pracy w Delegaturze Rwanda/Zair).

Z dniem 12 września tr. rozpoczął pracę duszpasterską w Rutshuru (jako wikariusz), w diecezji Goma, w Zairze. Pracę misyjną poprzedził okres nauki języka swahili w CELA-Bukavu. Od 1987 r. był proboszczem w Rugari, a w latach 1991-2003 i 2006-15 pełnił w Rutshuru funkcję proboszcza i rektora wspólnoty. Był organizatorem Pallotyńskiej Adopcji Serca w Zairze oraz szkoły stolarskiej i elektryczno-mechanicznej w Rutshuru. Na terenie parafii Rutshuru, 27 marca 2009 r., podczas walk rebeliantów z wojskami rządowymi został ciężko ranny, w wyniku ostrzelania jego samochodu przez kilku nieznanych napastników. Z 19 na 20 grudnia 2008 r. przeszedł tam zawał serca i zator aorty.

Przebywając w Belgii (2003-06), został mianowany koordynatorem duszpasterstwa Sekcji Polskiej (od września 2004 do lipca 2005 r.), działającej przy Katolickim Centrum Europejskim (Foyer) w Brukseli. Foyer „polskie” działa wśród naszych rodaków związanych z instytucjami europejskimi w Brukseli oraz ich rodzin.

W 2015 r. poprosił o rok sabatyczny w Polsce i tam już pozostał przechodząc 1 sierpnia 2016 r. do Prowincji Chrystusa Króla. Dekretem Ks. Prowincjała został skierowany do Zakopanego, do duszpasterstwa przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, ale różne problemy zdrowotne, które pojawiły się po powrocie z misji, zatrzymały go ostatecznie w Konstancinie-Jeziornej (przynależał wówczas do wspólnoty w Ząbkach). W 2017 r. rozpoczął pracę w Sekretariacie Misyjnym w Ząbkach i pomagał w pracy duszpasterskiej w miejscowej parafii Świętej Trójcy. Zmarł rano 5 maja 2020 r. w naszym domu w Ząbkach. Przeżył 64 lata, 43. w konsekracji w Stowarzyszeniu i 38 lat w kapłaństwie.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Ząbkach w najbliższą sobotę, 9 maja o godz. 12.00 w parafialnym kościele Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. doczesne szczątki Zmarłego zostaną przewiezione na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie spoczną w pallotyńskiej kwaterze.
Oprac. ks. Stanisław Tylus SAC