Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Wieści z nowicjatu czerwiec – akt oddania Maryi

Dnia 4 czerwca 2022 roku jako wspólnota nowicjatu dokonaliśmy aktu zawierzenia całego naszego kursu Maryi Królowej Apostołów. Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia poprzez rekolekcje, które wygłosił nam w dniach 24-27 maja, ks. Dariusz Przybyszewski SAC, ojciec duchowny Okresu Wstępnego. W poszczególnych naukach ukazywał nam on wielką rolę i miejsce Maryi, zarówno w historii zbawienia, jak i w duchowości naszego Założyciela, św Wincentego Pallottiego oraz całego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Czas przeżyty w ciszy stanowił dla nas niewątpliwą okazję do duchowej odnowy. Rekolekcje te były także mocnym drogowskazem do pogłębienia własnej duchowości maryjnej, i pozwoliły nam z otwartym sercem, w obecności członków ząbkowickiej wspólnoty oraz naszych formatorów, zawierzyć nasze powołanie i życie każdego z nas Bożej Matce w dniu jej święta, tak ważnego dla wszystkich członków rodziny pallotyńskiej.

kl. now. Paweł Skubis