Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Włącz posługę z mocą!

Dziś rusza Facebook’owy profil Sekretariatu ds. Apostolstwa Prowincji Chrystusa Króla, Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego [Księża i Bracia Pallotyni]. Chcemy w jednym miejscu zbierać wszelkie inspiracje i inicjatywy prac apostolskich podejmowanych przez Pallotynów w Polsce.

Jakie są cele sekretariatu?

INFORMACJA – używając dostępnych mediów, chcemy informować o wszelkich inicjatywach, które realizowane są we wspólnotach i parafiach pallotyńskich.

INSPIRACJA – odczytując znaki czasu, będziemy próbowali szukać nowych form i inicjatyw apostolskiego zaangażowania. Świadectwo – stworzymy przestrzeń do dzielenia się osobistym doświadczeniem Bożej Miłości i obecności w życiu każdego człowieka.

KOORDYNACJA – będziemy starali się pomóc w jednoczeniu wysiłków: koordynacji inicjatyw i prac pastoralnych podejmowanych przez pallotynów. Wspólnota – apostolstwo będzie tym skuteczniejsze, im lepsza będzie współpraca między różnymi grupami.

ORGANIZACJA – chcemy stworzyć przestrzeń spotkania każdego pokolenia i każdej inicjatywy (pallotyńskie forum ewangelizacyjne, kursy, rekolekcje, sympozja, dni młodzieży itp.)

Więcej szczegółów wkrótce.
ks. Łukasz Gołaś SAC

facebook.com/apostolstwo
instagram.com/apostolstwo