Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
XXII Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – KOMUNIKATY (dzień 17)

Z wielką radością powitaliśmy naszego współbrata abpa Adriana Galbasa SAC, arcybiskupa-koadiutora Archidiecezji katowickiej, który był głównym celebransem porannej Mszy św. Towarzyszyli mu ks. Zenon Hanas i ks. Markus Hau, który tego dnia obchodził 25-lecie konsekracji pallotyńskiej. Arcybiskup Adrian przypomniał, że dziś Kościół obchodzi święto świętej Faustyny Kowalskiej.

W swojej homilii poruszył wiele tematów, ale zastanawiając się nad pierwszym czytaniem z Listu do Galatów, podkreślił, że w pierwotnym Kościele napięcia, jeśli istniały, były rozwiązywane poprzez otwartą i szczerą dyskusję. Dzisiejsze czytanie z Ewangelii mówiło o tym, że Jezus uczy swoich uczniów modlić się słowami „Ojcze nasz”. Arcybiskup Adrian podkreślił dwa elementy modlitwy Jezusa: zażyłość z Ojcem i stałość. Przypomniał, że kiedy spotkał się z papieżem Franciszkiem, wraz z biskupami konsekrowanymi w ciągu ostatnich trzech lat, jeden z biskupów zapytał Ojca Świętego, o czym należy przede wszystkim pamiętać w posłudze biskupiej. Papież Franciszek bez wahania odpowiedział „modlitwa”.

Poranna sesja rozpoczęła się bardzo smutnym akcentem – wiadomością o nagłej i przedwczesnej śmierci brata Wojciecha Szporna, która nastąpiła w nocy. Przez wiele lat był zakrystianem w Generalacie. Niech spoczywa w pokoju.

Obie sesje poranne poświęcone były prezentacji wniosków Komisji Ekonomicznej, debacie i głosowaniu nad nimi.

Podczas sesji popołudniowej zakończono wybory członków Zarządu Generalnego, wybierając Prokuratora Generalnego ks. Adama Golca (PN), Ekonoma Generalnego ks. Vanderlei Luiz Cargnin (SM) i Sekretarza Generalnego ks. Yetukuri Showri Raju (GD).

O godzinie 17.00 mieliśmy zaszczyt gościć Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Arcybiskupa Salvatore Pennacchio. Arcybiskup Pennacchio mówił o swoim długim związku ze wspólnotą pallotyńską, pełniąc posługę w nuncjaturach apostolskich w Rwandzie, Indiach, Irlandii i obecnie w Polsce. W swoim przemówieniu do Zebrania nawiązał do przemówienia papieża Franciszka do członków XXI Zebrania Generalnego w 2016 roku oraz do naszej fundamentalnej Reguły naśladowania życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zauważył związek między tematem naszego Zebrania „Poruszeni współczuciem” a liturgicznym świętem św. Faustyny i naszym apostolatem w promowaniu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Pogratulował nowemu Rektorowi Generalnemu i członkom Zarządu Generalnego oraz udzielił błogosławieństwa