Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
XXII Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – KOMUNIKATY (dzień 18)

Dziś przypada wspomnienie św. Brunona. Z tej okazji odprawiliśmy uroczystą Mszę Świętą; głównym celebransem naszej wspólnotowej Mszy Świętej był ks. Joy Palachuvattil, któremu towarzyszył ks. Rahul Philips, natomiast homilie wygłosił ks. Anthony Dhas Prakasam. Swoją homilię oparł na czytaniach dnia, zaczynając od Listu do Galatów. Paweł podkreśla, że wszystko, co otrzymali Galacjanie, jest owocem Bożej hojności, hojności wynikającej z miłości, której bladym cieniem jest miłość obywateli do swojego miasta i męża do żony. Odniósł tę myśl do czytania z Ewangelii i zauważył, że nasz Ojciec niebieski obiecuje dać Ducha Świętego tym, którzy o niego proszą, a my nieustannie prosimy Boga o Jego Ducha. Zastanawiając się nad modlitwą, zauważył, że „nasze modlitwy nie mają na celu wyegzekwowania darów od niechętnego Boga; raczej nasze modlitwy, nasze 'proszenie’, 'szukanie’ i 'pukanie’ w centralnych wersetach fragmentu Ewangelii, są wyrazem naszego pójścia do Tego, który zna nasze potrzeby lepiej niż my sami je znamy i którego serce wobec nas jest sercem hojnej miłości”.

Dotarliśmy do ostatnich dni naszego Zebrania Generalnego i większość dnia była poświęcona prezentacji wniosków przygotowanych przez członków Komisji Ekspertów, ks. Daniela Rochetti i ks. Josepha Mballa Fils, po dyskusji na temat główny i tematy pokrewne.

Ostatnia sesja dnia poświęcona była pierwszemu czytaniu Orędzia Końcowego XXII Zebrania Generalnego, przygotowanego przez komisję złożoną z pięciu członków Zebrania. Projekt Orędzia końcowego został entuzjastycznie przyjęty i doceniony przez członków; zgłoszono pewne sugestie i uwagi, którymi zajmą się członkowie komisji przed ostatecznym zatwierdzeniem przez Zebranie podczas jutrzejszych obrad