Tam, gdzie do skutku nie dochodzą
czyny, starajcie się docierać na
skrzydłach pragnienia.

Naszym hasłem niech będzie:
Miłość Chrystusa przynagla nas,
aby każdy rozumiał, że "duszą"
chrześcijanina ma być miłość.

Nikt nie zdoła odnieść korzyści
z cennego przedmiotu, jeśli nie zna
wartości i użyteczności, jaki może
z niego wydobyć dla siebie i innych.

Bóg mój,
wszystko moje!

Aktualności

PIH: 19 września 2019

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 19 września 2016 W podrzymskim Ariccia, nad jeziorem Albano, w domu rekolekcyjnym Divin Maestro, rozpoczęły się obrady XXI Zebrania Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Trwały do 15 X. Uczestnicy Zebrania omawiali ważne dla Stowarzyszenia sprawy, kierując się słowami Założyciela, św. Wincentego Pallottiego: "Regułą podstawową naszego na...
Więcej

BŁ. RYSZARD HENKES: materiały do pobrania

Na prośbę współbraci, przekazujemy do wykorzystania materiały związane z bł. Ryszardem Henkesem SAC. Więcej informacji znajdziecie na stronie pallotti.fm
Więcej

LIMBURG: Homilia Kard. Kurta Kocha w czasie beatyfikacji bł. Ryszarda Henkesa SAC

Święci i Błogosławieni stanowią Boże odpowiedzi na pytania zadawane przez nas, ludzi. I są oni także najlepszymi egzegetami ewangelii. Ponieważ nie tylko czytali i interpretowali Słowo Boże; Przede wszystkim świadczyli o nim własnym życiem. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku błogosławionego pallotyna ojca Richarda Henkesa, który podczas epidemii tyfusu, która wybuchła w obozie koncentrac...
Więcej

LIMBURG: Błogosławiony męczennik obozu Dachau

W niedzielę, 15 września 2019 r., Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti.FM, przeprowadziło transmisję beatyfikacji ks. Richarda Henkesa SAC. Mszy Świętej przewodniczył Kardynał Kurt Koch przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, zaś Polskę reprezentowali: abp Tadeusz Wojda SAC, Metropolita Białostocki Przełożony Prowincji Chrystusa Króla SAC ks. Zenon Hanas SAC....
Więcej

PIH: 18 września 2019

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 18 września 1947 Kard. August Hlond przyjął dymisję ks. Franciszka Cegiełki z funkcji rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji. W liście do ks. rektora Cegiełki pisał: "żegnam Księdza Rektora z wynurzenia głębokiej i trwałej wdzięczności za oddaną służbę na kierowniczym paryskim posterunku duszpasterskim, na którym Ksiądz Rektor pozostawia po sobi...
Więcej

PIH: 17 września 2019

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 17 września 2016 Przy bazylice Przenajświętszej Trójcy w Saccargia (Sardynia) odbyły się uroczystości beatyfikacyjne służebnicy Bożej Elżbiety Sanny Porcu (1788 - 1857), wdowy, świeckiej członkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, współpracownicy św. Wincentego Pallottiego, tercjarki franciszkańskiej, osoby niepełnosprawnej fizycznie. Przewodniczy...
Więcej

PIH: 16 września 2019

Dzień po dniu. Pallotyńskie kalendarium na 16 września 1992 Na XVII Zebraniu Generalnym wybrano nowego przełożonego generalnego Stowarzyszenia. Został nim członek Prowincji Irlandzkiej, ks. Séamus Freeman. Wicegenerałem został ks. Jan Kupka z Prowincji Chrystusa Króla. Zebranie rozpoczęło się 10 IX i odbywało się w Centrum Salezjańskim. Uczestniczyło w nim 62 delegatów. Hasłem Zebrania b...
Więcej

Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić