Tam, gdzie do skutku nie dochodzą
czyny, starajcie się docierać na
skrzydłach pragnienia.

Naszym hasłem niech będzie:
Miłość Chrystusa przynagla nas,
aby każdy rozumiał, że "duszą"
chrześcijanina ma być miłość.

Nikt nie zdoła odnieść korzyści
z cennego przedmiotu, jeśli nie zna
wartości i użyteczności, jaki może
z niego wydobyć dla siebie i innych.

Bóg mój,
wszystko moje!

Aktualności

WSPOMNIENIA: Papież Wojtyła u Pallottiego i Pallotynów

W 50. rocznicę swoich święceń kapłańskich, a było to w roku 1996, papież Wojtyła napisał autobiograficzną książkę, którą zatytułował: Dar i tajemnica . Opowiada w niej o swoim kapłaństwie. W rozdziale III tejże autobiografii wymienia rozmaite środowiska i osoby, które wpłynęły na jego powołanie. Wspomina też o Pallotynach z Rzymu: Pod koniec listopada 1946 roku nadszedł czas wyjazdu do Rzymu. W...
Więcej

LUBLIN: Publiczna obrona pracy doktorskiej ks. Michała Orzoła SAC

W Instytucie Liturgiki i Homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II miała (pod koniec września/ 23 września br.) miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej ks. Michała Orzoła SAC pt. Mistagogia chrystofanii paschalnych (J 20, 1-9.19 - 21, 19). Studium homiletyczne na przykładzie transmisji Mszy Świętych w polskim radiu i telewizji. Na początku tejże obrony promotor pracy, ks...
Więcej

JASNA GÓRA: BYĆ BRATEM BOGA

Być bratem Boga pod takim hasłem w dniach 17-18 października odbyła się już 37. Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę. Uczestniczyło w niej ponad 200 braci z różnych zakonów, zgromadzeń oraz Instytutów Życia konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Polsce. Wspólnotę pallotyńską reprezentowali z prowincji Chrystusa Króla br. Antoni Rutkowski SAC oraz junioryści br. Wojciech Bieli...
Więcej

OŁTARZEW: Nowa edycja kursu dla wolontariuszy misyjnych Fundacji Salvatti.pl

W Niedzielę Misyjną pallotyńscy wolontariusze rozpoczęli przygotowania do wyjazdów na misje. Fundacja Salvatti.pl wysyła wolontariuszy do Afryki (Rwanda, Kamerun, Etiopia) , do Ameryki Południowej (Kolumbia, Kuba), do Indii, a także na wschód, na Syberię, Ukrainę, do Kazachstanu czy Rosji. W czasie przygotowań wolontariusze poznają specyfikę pallotyńskich misji, spotykają się z misjonarzami, pr...
Więcej

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Rozpalanie wiary

Nowicjat, parafia, dom rekolekcyjny, pallotyńscy rekolekcjoniści to iskry, które zjednoczone które dawały i dają ogień wiary i nieustannie przyświecają synom św. Wincentego Pallottiego. A to wszystko w Ząbkowicach Śląskich. 100 lat obecności Pallotynów w tym mieście. 20 października2019 roku w dawnym Frankenstein (Ząbkowice Śląskie), przeżywaliśmy jubileuszowe uroczystości związane z obecnością...
Więcej

CZECHY: Lato w Czechach z bł. Richardem Henkesem SAC

Kiedy dowiedzieliśmy się, że nasz pallotyński współbrat a zarazem nasz przodek na czeskiej ziemi ks. Richard Henkes SAC będzie wyniesiony na ołtarze, postanowiliśmy dobrze się do tej uroczystości przygotować. Oto parę akcji, gdzie osoba księdza Henkesa grała tego lata wielką roli. Podczas parfialnego obozu (3.-13.7.) dzieci i młodzież każdy dzień poprzez kazania oraz gry terenowe poznawały osob...
Więcej

Ks. Adam Wiśniewski SAC. Życie i działalność do czasu wyjazdu na misje do Indii

W Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornej odbyła się 6 października konferencja pt. "Ludzie Boga", przypominająca 50-lecie Ośrodka Jeevodaya (Indie), którego założycielami byli ks. Adam Wiśniewski SAC (+1987) oraz s. Barbara Jacenta Birczyńska (†2010). Opiekę medyczną nad Ośrodkiem Jeevodaya od 1989 r. sprawuje Helena Pyz, misjonarka świecka, członkini Instytutu Prymasa Wyszyń...
Więcej

Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić