Tam, gdzie do skutku nie dochodzą
czyny, starajcie się docierać na
skrzydłach pragnienia.

Naszym hasłem niech będzie:
Miłość Chrystusa przynagla nas,
aby każdy rozumiał, że "duszą"
chrześcijanina ma być miłość.

Nikt nie zdoła odnieść korzyści
z cennego przedmiotu, jeśli nie zna
wartości i użyteczności, jaki może
z niego wydobyć dla siebie i innych.

Bóg mój,
wszystko moje!

Aktualności

CZECHY: Lato w Czechach z bł. Richardem Henkesem SAC

Kiedy dowiedzieliśmy się, że nasz pallotyński współbrat a zarazem nasz przodek na czeskiej ziemi ks. Richard Henkes SAC będzie wyniesiony na ołtarze, postanowiliśmy dobrze się do tej uroczystości przygotować. Oto parę akcji, gdzie osoba księdza Henkesa grała tego lata wielką roli. Podczas parfialnego obozu (3.-13.7.) dzieci i młodzież każdy dzień poprzez kazania oraz gry terenowe poznawały osob...
Więcej

Ks. Adam Wiśniewski SAC. Życie i działalność do czasu wyjazdu na misje do Indii

W Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornej odbyła się 6 października konferencja pt. "Ludzie Boga", przypominająca 50-lecie Ośrodka Jeevodaya (Indie), którego założycielami byli ks. Adam Wiśniewski SAC (+1987) oraz s. Barbara Jacenta Birczyńska (†2010). Opiekę medyczną nad Ośrodkiem Jeevodaya od 1989 r. sprawuje Helena Pyz, misjonarka świecka, członkini Instytutu Prymasa Wyszyń...
Więcej

RADOM: XII Ogólnopolska Konferencja Hospicyjna

Ponad 150 osób z całej Polski oraz goście z Francji i Ukrainy wzięli udział w XII Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariatu Hospicyjnego, która od 11 do 13 października odbyła się w Radomiu. Towarzyszyło jej hasło: Mocni Duchem. W programie konferencji znalazły się wykłady, wspólna modlitwa oraz koncert Moniki Kowalczyk. Skąd czerpią siłę, i co jest mocą wolontariuszy? - mówi ks. Marek Kujawski o...
Więcej

Bp Mastalski: Dzisiaj Tabernakulum zostało zastąpione ekranem komputera

W hali Wanda Kraków pod hasłem: "Odpowiedzialni. Nowa Huta+" 12 września odbyło się I Pallotyńskie Forum Ewangelizacyjne. Pierwsza część wydarzenia skierowana była "do seniorów i nie tylko". Forum zaś otworzyła konferencja wygłoszona przez bp. Janusza Mastalskiego, który mówił o rodzinie i kondycji współczesnych wartości. - Żyjemy w czasach, które spokojnie można nazwać "ekranizacją życia". Tab...
Więcej

KRAKÓW: Potrzebna jest wiara, aby inaczej spojrzeć

Kult św. Wincentego Pallottiego przez ostatnie lata w Mieście Królów Polski, a w szczególności dzielnicy Nowa Huta jest coraz bardziej żywy i aktywny. Jego pomysł na życie, jego plany na życie wtedy w XIX wieku są aktualne również dzisiaj mówił Kuba Rutkowski na rozpoczęcie Forum. To za sprawą tego, że Pallotti wpadł na genialny pomysł, aby połączyć trzy stany w kościele: kapłanów, osoby konsek...
Więcej

CAM KONSTANCIN: Jesienny Zjazd Doradczy Rektorów, Proboszczów, Dyrektorów i Sekretarzy Prowincji Chrystusa Króla

Dla tegorocznego zjazdu pallotyńskich przełożonych swoje drzwi gościnności otworzył dom w Konstancinie-Jeziornie. Spotkanie rozpoczęto we wtorek, 8 października, wspólnym obiadem i powitaniem zebranych przez ks. Zenona Hanasa - Przełożonego Prowincjalnego oraz ks. Mariusza Małkiewicza - konstancińskiego Rektora. W kolejnym punkcie programu, dokonano prezentacji zasad ochrony małoletnich. Reflek...
Więcej

Obowiązek Apostolstwa przekazanego przez samego Chrystusa

W dniu 21 września 2019 r. w Seminarium Duchownym w Ołtarzewie odbył się Modlitewno-formacyjny Dzień Skupienia Wspólnoty Kapłańskiej Osób Świeckich. Spotkaniu przewodniczył ks. dr Przemysław Krakowczyk SAC. W Konferencji ksiądz Przemysław przypomniał nam nie tylko o wartościach apostolstwa świeckich w Kościele Świętym, ale przede wszystkim uświadomił, że spoczywa na nas obowiązek apostolstwa wy...
Więcej

Warto dołączyć

Warto wiedzieć

Warto posłuchać

Warto wspomóc

Jak do nas trafić