Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Drogocenna perła

Liturgii sprawowanej 6 maja 2023 r. o godzinie 11:00 w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, przewodniczył J.E. kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. Podczas niej dk. Karol Stanewicz SAC przyjął święcenia w stopniu prezbiteratu.

Na początku Mszy Świętej ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego, przywitał wszystkich zgromadzonych w kościele, wśród nich były siostry zakonne, pallotyni m.in. z Czech i Ukrainy, a także rodzice, znajomi diakona Karola i proboszcz jego rodzinnej parafii p.w. Świętego Michała Archanioła w Lipnicy wraz z parafianami. Wśród koncelebransów byli ks. Waldemar Pawlik SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla SAC, ks. Zdzisław Szmeichel SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC. J. E kard. Kazimierz Nycz skierował do uczestników liturgii następujące słowa: „Te święcenia drogiego Karola przyjmowane pojedynczo, nas biskupów, księży, przełożonych, cały Kościół powinny uczyć wielkiej pokory i umiejętności dziękczynienia Bogu za każde nawet jedno powołanie”. Na końcu szafarz święceń skierował do księdza Karola następujące życzenia: „Życzymy naszemu neoprezbiterowi, żeby poszedł do współczesnego Kościoła, który jest w Polsce, który jest w Afryce, wszędzie tam gdzie będziesz posłany, żeby tam budzić ludzi na te wartości duchowe, dla których nas potrzebuje i posyła Pan Jezus”. Ksiądz Karol Stanewicz SAC podczas uroczystości przeżywał duże emocje. – Od początku Mszy Świętej w mojej głowie głębiły się różne myśli. Kiedy zostałem ubrany w ornat pojawił się w mojej głowie spokój, pojawiła się radość – mówi. Ten uroczysty dzień jest powodem do radości dla pallotynów w Polsce i za granicą.

kl. Mateusz Wasiński SAC