Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Obłóczyny naszych  nowicjuszy

W dniu 26 sierpnia 2022 roku, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 7 naszych nowicjuszy otrzymało strój Stowarzyszenia. W uroczystości wzięli udział księża prowincjałowie naszych prowincji: ks. Zenon Hanas SAC oraz ks. Zdzisław Szmeichel SAC. Przyjęcie stroju duchownego było dla nowicjuszy okazją do dziękczynienia za cały rok formacji w naszym Domu w Ząbkowicach Śląskich. W homilii, ks. Zdzisława Schmeichel podkreślał wagę przyjmowanego stroju duchownego, który ma być dla nowo obłóczonych okazją i przypomnieniem do codziennego dawania świadectwa o swojej wierze, szczególnie w aktualnie trudnych czasach.  Życzył on nowo obłóczonym odwagi, aby strój Stowarzyszenia był dla nich znakiem przylgnięcia do Chrystusa oraz nieustannego odnawiania swoich motywacji na drodze realizacji powołania.

W uroczystej Mszy świętej, która miała miejsce w kościele parafialnym, wzięli ponadto udział licznie zaproszeni goście. Wśród nich nie zabrakło rodzin i przyjaciół nowicjuszy, dla których była to okazja do zobaczenia swoich najbliższych w nowym obliczu.  Uczestniczyli w niej również zaproszeni księża nowo obłóczonych oraz cała wspólnota domowa na czele z  Rektorem Ząbkowickiego domu  ks. Markiem Chmielniakiem  oraz formatorzy, którzy towarzyszyli nowicjuszom przez cały rok formacyjny – dyrektor Okresu Wstępnego ks. Wiesław Guła oraz ojciec duchowny ks. Dariusz Przybyszewski.

Podsumowanie całego roku formacji było dla nowicjuszy okazją do licznych podziękowań – w pierwszej kolejności Bogu za dar powołania, jak również rodzinie i tym, którzy przyczynili się do owocnego zakończenia etapu formacji w domu w Ząbkowicach Śląskich.

Po Mszy Świętej oraz pamiątkowym zdjęciu wszyscy razem wzięli udział w uroczystym obiedzie, po którym nowicjusze wraz z zaproszonymi gośćmi mieli okazję do dalszego świętowania tego dnia w gronie swoich najbliższych.

kl. now. Michał Skrobis