Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
XXII Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – KOMUNIKATY (dzień 14-16)

Dzień 14

W ostatnią niedzielę mieliśmy zaplanowany wyjazd do Częstochowy, do Sanktuarium Matki Bożej, narodowego sanktuarium. Z radością wstaliśmy wcześnie, by już o 7 rano być na trasie dwoma autobusami. Dzięki wczesnemu wyjazdowi mogliśmy zgromadzić się w kaplicy Ikony Matki Bożej Częstochowskiej na Mszy św. o godz. 11.00, której przewodniczył nasz nowy Rektor Generalny, ks. Zenon Hanas, drugi polski pallotyn wybrany na przełożonego generalnego Stowarzyszenia. Homilię wygłosił ustępujący sekretarz generalny ds. misji ks. Romuald Uzabumwana.  W homilii ks. Romuald nawiązał do orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny, zgodnie z którym wszyscy wierni są powołani do bycia świadkami Chrystusa, oraz mówił o zbieżności z początkiem 50. rocznicy przybycia do Rwandy pierwszych polskich pallotynów, którzy przywieźli ze sobą do Krainy Tysiąca Wzgórz ikonę Matki Bożej Częstochowskiej otrzymaną od św. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Wspólnota Pallotynów w Częstochowie otworzyła swoje drzwi i przyjęła nas do wspólnoty na bardzo obfity obiad. Następnie udaliśmy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia uczestnicząc w modlitwie Koronki do Bożego Miłosierdzia w Godzinie Miłosierdzia. Kościół był pełen pielgrzymów, którzy przyjechali z całej Polski, aby tam się modlić, adorować Najświętszy Sakrament i uczestniczyć w Koronce do Miłosierdzia Bożego. Na koniec dnia wróciliśmy do Konstancina zmęczeni, ale pełni duchowej radości z pielgrzymki do częstochowskich sanktuariów.

Dzień 15

Dzisiaj rozpoczęliśmy ostatni tydzień naszego Zebrania Generalnego i jak zwykle rozpoczęliśmy dzień od zgromadzenia się w kaplicy na wspólnej koncelebrze Mszy Świętej. Głównym celebransem był dziś ks. Liam McClarey, homilistą – ks. John Onna, a towarzyszył im ks. Tomasz Dutkiewicz. Ks. John powtórzył pytanie postawione Jezusowi przez żydowskiego uczonego: „Mistrzu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne”? Rozważając historię Dobrego Samarytanina przypomniał, że „aby mieć dobrą relację z Bogiem musimy wyjść poza spisane prawo i postępować zgodnie z Prawem Bożej Miłości i Miłosierdzia” i zakończył stwierdzeniem, że „Jezus poleca nam wszystkim tu obecnym i wszystkim członkom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, abyśmy naśladowali Dobrego Samarytanina i 'szli i czynili podobnie'”.

Dzisiejszy porządek obrad obejmował wybór czterech Radców Generalnych, a następnie wybór Pierwszego Radcy Generalnego. Wyniki wyborów były następujące:

Ojciec Jeremiah Murphy (IR), pierwszy konsultor generalny,

Ojciec Joseph Jules Nkodo (CN), Konsultor,

Ojciec Daniel Rochetti (RJ), Konsultor,

Ojciec Rahul Philips (RA), Konsultor.

Zgodnie z planem, członkowie Zgromadzenia Ogólnego spotkali się następnie w pięciu grupach językowych, aby zaproponować kandydatów na pozostałe urzędy administracji generalnej: Prokuratora Generalnego, Administratora Generalnego i Sekretarza Generalnego, którzy zostaną wybrani w środę.

Dzień 16

We wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, świętego drogiego dla nas wszystkich, którzy inspirują się przykładem i prostym życiem tego wielkiego świętego. Zgromadziliśmy się w kaplicy na Mszy św. której przewodniczył dziś ks. Rodolfo Capalozza; homilię zaś wygłosił ks. Fernando Vannelli, a towarzyszył im ks. Ruben Fuhr. Czytanie z Ewangelii dotyczyło wizyty Jezusa w domu Marty i Marii, sióstr Łazarza. ks. Fernando zaprosił nas do refleksji nad gościnnością przedstawioną w czytaniu z Ewangelii. Marta i Maria przyjęły Jezusa jako swojego gościa. Ze swej strony Jezus stał się dla nich źródłem gościnności, promując znaczące spotkanie międzyludzkie.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad Zebrania. W sesji porannej członkowie Komisji Ekspertów, ks. Daniel Rochetti i ks. Joseph Fils Mballa, przedstawili nam podsumowanie tego, co zostało omówione i podzielone na temat główny „Poruszeni współczuciem” i tematy pokrewne. Doprowadzili nas do refleksji nad wynikami naszych rozważań w mieszanych grupach językowych i przedstawili kilka propozycji, jak moglibyśmy realizować program na następne sześć lat na temat: „Poruszeni współczuciem …. w naszej odpowiedzi na pandemię Covid-19, w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, w naszym życiu konsekrowanym i w pallotyńskiej współpracy międzynarodowej i międzykulturowej”.

Pozostała część dnia poświęcona była dyskusji nad wnioskami, propozycjami i rekomendacjami; tymi z XXII Zebrania Generalnego oraz przygotowanymi przez Komisję Ekonomiczną Zerania i Komisję Prawną SAC.