Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Publikacje: Wywiad-rzeka z ks. prof. Romanem Dzwonkowskim SAC

Nakładem wydawnictwa Apostolicum oraz Instytutu Pamięci Narodowej ukazała się publikacja pt. Spotkania na Wschodzie. Białoruś – Litwa – Łotwa – Ukraina – Rosja – Gruzja – Armenia – Kazachstan (1970-2020) / Z ks. Romanem Dzwonkowskim SAC rozmawia s. Renata Zielińska OP. ss. 168+XXXII.

Dla zmarłego 30 grudnia 2020 roku ks. prof. Romana Dzwonkowskiego Kresy były nie tylko przedmiotem wyczerpujących badań naukowych, ale także, a może przede wszystkim, pochłaniającą pasją. Jak zauważa we wstępie prof. Andrzej Gil – niniejsza publikacja jest unikalnym świadectwem niezwykłego przedsięwzięcia, jakim była trwające przez kilkadziesiąt lat podróże Autora do republik sowieckich, a następnie już niepodległych państw, gdzie funkcjonowały i nadal funkcjonują wspólnoty polskie skupione wokół Kościoła katolickiego.

Wywiad-rzeka jest zapisem przeżyć, małymi reportażami o tym co się wydarzyło za wschodnią granicą Polski, jakie były dole i niedole tych, którzy po II wojnie światowej zostatali „u siebie”. Ks. Profesor odpowiadając na pytania o zasadniczy przekaz jego prac związanych ze Wschodem, podkreśla, że jego wysiłki ogniskowały się wokół dwóch spraw: pokazanie obecności Polaków w Kościele na Wschodzie oraz sposobów jaki tej obecności i Kościoła katolickiego bronili w relacjach z ZSRS, a także ukazanie heroizmu wiary i męczeństwa kapłanów i wiernych w ZSRS w międzywojniu i po II wojnie światowej.

Ostatnia rozmowa składająca się na publikację odbyła się jesienią 2019 r. Pandemia i prace redakcyjne sprawiły, że ukazała się ona już po śmierci ks. Romana, dlatego można ją potraktować nie tylko jako zapis wspomnień, ale także jako szeroko rozumiany testament-przesłanie, w którym nasz Współbrat pokazuje swoją pasję i daje przykład, jak zauważa we wstępie ks. Zenon Hanas, symbiotycznego łączenia dwóch powołań: człowieka rzetelnej pracy naukowej i duszpasterza.

Ks. Grzegorz Kurp SAC