Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Rozpoczęło się XXV Zebranie Prowincji Chrystusa Króla (Księża i Bracia Pallotyni) w Polsce

W poniedziałek, 24 stycznia 2022 r., w Konstancinie-Jeziornie, pod hasłem „Poruszeni współczuciem” rozpoczęło się XXV Zebranie Prowincji Chrystusa Króla Pallotynów w Polsce. Sesji inauguracyjnej przewodniczył ks. Zenon Hanas – Przełożony Prowincjalny, który powitał imiennie każdego z 41. delegatów reprezentujących różne miejsca świata, gdzie pracują Pallotyni Prowincji Chrystusa Króla: Barbados, Kolumbia, Wenezuela, Kanada, Wybrzeże Kości Słoniowej, Austria, Czechy, Polska, Słowacja, Ukraina, Włochy. Spotkanie zwoływane co trzy lata służy omówieniu przeszłych działań, aktualnej sytuacji i wyzwań stojących przed Prowincją.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemicznej i zachowując wszelkie normy bezpieczeństwa sanitarnego uczestnicy zostali poddani testom na obecność Covid-19.

Komisja ds. Listów i Komunikatów medialnych