Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
XXII Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – KOMUNIKATY (dzień 9)

Dziś rano obchodziliśmy wspomnienie św. Wincentego a Paulo, Apostoła Miłosierdzia. Msza św. w kaplicy została ofiarowana w intencji zmarłego w tych dniach brata ks. Romualda Uzabumwana – Valensa. Głównym celebransem był ks. Eugene Niyonzima, któremu towarzyszyli ks. Joseph Jules Nkodo i ks. Jude D’Rozario. Ks. Józef Jules przygotował homilię na podstawie Ewangelii ze św. Łukasza, w którym usłyszeliśmy, że „Jezus szedł w kierunku Jerozolimy”. W drodze Jezus doznał odrzucenia ze strony Samarytan, którzy nie chcieli Go przyjąć. Jakub i Jan, Jego uczniowie, chcieli sprowadzić na nich ogień, ale Jezus pokazał, że Jego droga jest inna, droga miłości, która nie narzuca się siłą ognia, ale czułością, miłosierdziem, wolnością i łagodnością. Jesteśmy wezwani do przyjęcia ognia Ducha Świętego, który sprzeciwia się wszystkiemu, co nie prowadzi do życia braterskiego i do królestwa Bożego.

Program dzisiejszego Zebrania Generalnego obejmował refleksję i dyskusję nad tematami związanymi z centralnym tematem „Poruszeni współczuciem”. Dokument roboczy został opracowany przez Komisję Ekspertów, która zebrała uwagi przesłane do Rady Generalnej z dyskusji nad tymi tematami na Zebraniach Prowincjalnych i Regionalnych. Cztery tematy to: 1. Pandemia Covid-19; 2. Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego: 3. Współpraca międzykulturowa i międzynarodowa Pallotynów.

Najpierw dwaj członkowie Komisji, ks. Daniel Rochetti i ks. Joseph Mballa Fils, przedstawili przegląd materiału, a następnie zasugerowali wytyczne do dyskusji na te cztery powiązane tematy w grupach mieszanych językowo. Poprosili nas o refleksję nad tym, jak przeżywamy współczucie w tych czterech wymiarach naszego życia we wspólnocie pallotyńskiej.

Popołudnie było w całości poświęcone prezentacji indywidualnych przemyśleń na cztery tematy z sesji plenarnej, a także zaproponowano sugestie, jak żyć współczuciem w epoce post-pandemii, w ZAK, w naszym pallotyńskim życiu konsekracyjnym i we współpracy międzynarodowej.